ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმები

ქუთაისის სამედიცინო სკოლას გააჩნია მემორანდუმები პროგრამით გათვალისწინებული  მიზნების შესასრულებლად
რათა ხელი შეუწყონ ქუთაისი სამედიცინო სკოლის სტუდენტის მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალებად ჩამოყალიბებას.

1. შპს ქუთაისის დ. ნაზარიშვილის სახელობის საოჯახო მედიცინის და საოჯახო მედიცინის რეგიონალური სასწავლო ცენტრი


2. შპს ნარათანი


3. ქუთაისის წმ. დავით აღმაშშენებლის ქსენონი


4 .შპს ლერი ხონელიძის სახელობის კლინიკა


5.  სამედიცინო კორპორაცია ევექსი


6. ქუთაისის რეგიონალური სტომატოლოგიური ცენტრი


7 .ქუთაისის აღდგენითი მკუნალობის საავადმყოფო


8 . ი/მ ირმა ჯანელიძე  

 

უკან დაბრუნება