სასწავლო პროგრამები

1. პრაქტიკოსი ექთანი V საფეხური

(სტანდარტი 090552)

2. ფარმაცევტის თანაშემწე V საფეხური

(სტანდარტი 090351)