მთავარი

პანდემიისა და ონლაინ სწავლების გამო, შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლაში პროფესიულ სტუდენტს აქვს არდადეგების არჩევანი  შემდეგ პერიოდებში  25.01-10.05:     15.06-15.09:   01.10 -28.01;

Due to the pandemic and online teaching, a professional student at Kutaisi Medical School Ltd has a choice of vacations in the following periods   25.01-10.05:     15.06-15.09:   01.10 -28.01;


კოლეჯმა გამოსცა სახელმძღვანელოების საექთნო საქმე , ფარმაცევტის საქმიანობა...
მეტი