მთავარი

აუცილებელი დოკუმენტები

  1. პირადობის მოწმობა
  2. 2 ფოტოსურათი
  3. განათლების  დამადასტურებელი დოკუმენტი
  4. საშუალო განათლების ატესტატი (12 კლასის)

საბანკო რეკვიზიტები

ქუთაისის სამედიცინო სკოლა
სს “საქართველოს ბანკი”
ბ/კ BAGAGE22
ანგ. # GE27TB7190036080100002
ს/კ 412672157
გვარი, სახელი

კოლეჯმა გამოსცა სახელმძღვანელოების საექთნო საქმე...
მეტი