მთავარი

პანდემიისა და ონლაინ სწავლების გამო, შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლაში პროფესიულ სტუდენტს აქვს არდადეგების არჩევანი  შემდეგ პერიოდებში  01.10-31.12:     01.03-31.05;    01.07-30.09;
Due to the pandemic and online teaching, a professional student at Kutaisi Medical School Ltd has a choice of vacations in the following periods 01.10-31.12: 01.03-31.05;   01.07-30.09;

კოლეჯმა გამოსცა სახელმძღვანელოების საექთნო საქმე , ფარმაცევტის საქმიანობა ...
მეტი