მთავარი

ქსს ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებიᲗ. პროფესიული სტუდენტის არდადეგები გრᲫელდება ნებისმიერი3 Თვე, სტუდენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს არდადეგების 3 Თვე აირᲩიოს სასწავლო წლის ნებისმიერ მონაკვეᲗზე. პროგრამას ადმინისტრაცია გაანაწილებს არდადეგების Შესაბამისად.


პანდემიისა და ონლაინ სწავლების გამო, შპს ქუთაისის სამედიცინო სკოლაში პროფესიულ სტუდენტს აქვს არდადეგების არჩევანი  შემდეგ პერიოდებში  25.01-10.05:     15.06-15.09:   01.10 -28.01;

Due to the pandemic and online teaching, a professional student at Kutaisi Medical School Ltd has a choice of vacations in the following periods   25.01-10.05:     15.06-15.09:   01.10 -28.01;


კოლეჯმა გამოსცა სახელმძღვანელოების საექთნო საქმე , ფარმაცევტის საქმიანობა და პირველადი გადაუდებელი დახმარება ელექტრონული ვერსიის ბეჭდური ვარიანტი, პროფესიულ

კოლეჯმა გამოსცა სახელმძღვანელოების საექთნო საქმე , ფარმაცევტის საქმიანობა და პირველადი გადაუდებელი დახმარება ელექტრონული ვერსიის ბეჭდური ვარიანტი, პროფესიული სტუდენტის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

111 1111 1112


“ქსს” ადმინისტრაცია აცხადებს თანამშრომელთა მიღებას სხვადასხვა პოზიციებზე (უწყვეტად). თანამშრომელთა მიღება მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

 


 

102_0106_1-300x169


პროფესიული სტუდენტის უნარჩვევების შეფასება

სიუჟეტი სადაც აღწერილია პროფესიული სტუდენტის უნარჩვევების შეფასება

.

 


 

სიუჟეტი ტელეკომპანია რიონზე

ქუთაისის სამედიცინო სკოლაში გაიმართა წინა საახალწლო ღონისძიება რომელიც გაშუქებულ იქნა ტელეკომპანია რიონის მიერ.


სამედიცინო სკოლის შესახებ ტელეკომპანია რიონზე

საზოგადოებრივი კოლეჯის რექტორის იოსებ კაჭახიძის გამოსვლა სამედიცინო სკოლა ქუთაისის შესახებ ტელეკომპანია რიონის ეთერში.

ვრცლად


ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმები

ქუთაისის სამედიცინო სკოლას გააჩნია მემორანდუმები პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების შესასრულებლად რათა ხელი შეუწყონ ქუთაისი სამედიცინო სკოლის სტუდენტის მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალებად ჩამოყალიბებას.

ვრცლად


mes.gov_.ge_   nea-geo  naec  MedicalStudentComLogo-300x61

Pages ( 1 of 2 ): 1 2წინ »